รัสเซียร์ประยุกต์ ขั้นตอนของ ลเมืองสำหรับ -รัสเซียข่าววันนี้(ฮอร์โมนกระตุ้นกล้ามเนื้อ)

รัฐ รับเลี้ยงเป็นบิลที่ เป็นประยุกต์ ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับ ลเมืองและย้ายมาอนุญาตสำหรับ น มันยังอนุญาตให้คุณยกเลิกการตัดสินใจที่ ของรัสเซียลเมืองโดนพิพากษาว่ามีความผิดของการก่อการร้ายและ และจะกล่าวแนะนำที่ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับสามีที่สาบานตนของลเมือง อยู่ในปัจจุบัน เป็นจำนวนของความต้องการสำหรับต่างประเทศระดับประเทศและ คนอธิษฐานให้การได้รัลเมืองรัสเซียน หนึ่งในพวกเขาเป็นหน้าที่ที่ต้องอสังเกตุการณ์ที่ ฎและ ของสมาพันธรัฐรัสเซียน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอยู่ ของลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียเป็นเรื่องต้องโดนยกเลิกถ้า มีอเสนอเอกสารปลอมหรือเห็นได้ชัดว่าปลอมข้อมูลซึ่งจะยืนยันเรื่องพินัยกรรมในศาลได้ ที่บิล นั้นสื่อสารของปลอมข้อมูลอาจจะเป็นการละเมิดโดยคนของหน้าที่ที่ต้องมายอมทำตามภาษารัสเซีย ถ้าอวัตถุประสงค์ของ ของ นเป็นกิจกรรมต่อสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญคำสั่งของสมาพันธรัฐรัสเซียน หมายถึงทำเป็นอาชญากรรมการเตรียมพร้อมและพยายามอาชญากรรมของผู้ก่อการร้ายหรือพวกสุดขอบ ในขณะที่อยู่ในบังคับให้ศาลประโยคเพื่อเผชิญหน้ากับพวกอาชญากรรมจะเป็นบนพื้นสำหรับคำขอยกเลิกการตัดสินใจที่บ ของลเมือง อย่างไรก็ตามมันคือจำเป็นต้องบันทึกเมื่อที่โดนยกเลิกของตัดสินใจอยู่ รัสเซียลเมืองเพื่อพวกนั้นโดนพิพากษาว่ามีความผิดของการก่อการร้ายและ จะต้องไม่ปรับใช้เพื่อ และลูกๆของคนร้าย ที่ งที่สองของการอ่าน ที่บิลถูกรวมข้อความขอสาบานตนของลเมือง บนข้อความขอสาบานตนจากจุดเริ่มต้นของมิถุนายนเป็นทีมของผู้รักษากฎหมายในตอนจบมเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเอกสารนั่นเป็นการรองรับโดยผู้นำของ น»ฉัน(ชื่อเต็มของ)ความสมัครใจผมมีสิทธ์แล้ว พาลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียฉันสาบานกับความเคารพองรัฐธรรมนูญทั้งแบบและ ของสมาพันธรัฐรัสเซีย,เรื่องสิทธิและเสรีภาพของมันพลเมืองเพื่อแสดงหน้าที่ของพลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลประโยชน์ของรัฐและสังคมเพื่อปกป้องอิสรภาพและอิสรภาพของสมาพันธรัฐรัสเซีย,เป็นภักดีต้องรัสเซียต้องเคารพของมันวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และประเพณี»บอกว่าในข้อความของสัตย์สาบาน ในพาสปอร์ตของพลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียจะต้องเป็นเรือนทันทีหลังจากรับคำสาบาน ที่บิล ว่าขั้นตอนของการสาบานของลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียจะต้อ โดย ฤษฎีกาย แล้วก็บิลค่าโทจะกล่าวแนะนำเสบียงนั้น ง โพรเซสของ ลเมืองและบ้านหลังได้รับอนุญาตในสหพันธรัฐรัสเซียสำหรับ น ก่อนหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของรัฐ อธิบายว่าผู้ชาวยูเครนพลเมืองอธิษฐานจะละทิ้งลเมืองของประเทศนี้และร้องลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซีย,มันมีอุปสรรคกับ ที่จำเป็นต้องใช้เอกสารจาก มีอำนาจหน้าที่ของยูเครนยืนยันของโปรแกรมสำหรับ ของที่มีอยู่ชาวยูเครนลเมือง ที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้และได้พัฒนาที่สัมพันธ์กัน น ทำให้มันพลเมืองของยูเครนให้ต้องเอาลเมืองของสมาพันธรัฐรัสเซียเซ็นคำให้การ ที่ชาวยูเครนลเมือง,เอกสารเรือโดย หนึ่งคัดลอกยังคงอยู่ในห้อ บริการของสมาพันธรัฐรัสเซียอย่างที่สองไปยูเครนว่าหัวของ ณะกรรมการบ น เขาบอกว่านั่นเป็นแถลงการณ์จะเป็นต้องการจะแทนที่ออกใบรับรองซึ่งความเดิมตอนที่แล้วต้องนำอยู่ครับอนุญาตของศพ ยูเครนได้ เหมือนขั้นตอน สำหรับ วังเพื่อรับทุนบ้านหลังได้รับอนุญาตในสหพันธรัฐรัสเซียน